Uncategorized

Internationale norm aanpak werkdruk en ongewenste omgangsvormen 1024 471 Alie Kuiper - beleidsadvies

Internationale norm aanpak werkdruk en ongewenste omgangsvormen

Onderscheidend De Arbowet verplicht arbeidsorganisaties een risico-inventarisatie (RI&E) te verrichten inzake veiligheid en gezondheid, inclusief werkdruk, pesten, discriminatie, agressie en geweld en seksuele intimidatie. Nieuw en uniek wat betreft ISO…

read more